Home / Aktualności / Komunikat dot. zmiany nazw spółek
Informujemy, że zmianie uległy nazwy czterech naszych spółek. Zmiana nazw wynika z połączenia firmy VGL Solid Group z Ligentia Group, które nastąpiło w ostatnich miesiącach.

Poniższa tabela przedstawia powstałe zmiany.

Lp. Dotychczasowa nazwa Nowa nazwa Data zmiany
1. VGL Solid Group Sp. z o.o. Ligentia Poland Sp. z o.o. 21/03/2023
2. VGL Sp. z o.o. Ligentia Sea-Air-Rail Sp. z o.o. 3/04/2023
3. VGL Road Sp. z o.o. Ligentia Road Sp. z o.o. 3/04/2023
4. VGL Distribution

Services Sp. z o.o.
Ligentia Distribution

Services Sp. z o.o.
3/04/2023

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy. Dotychczasowe adresy, numery NIP, REGON pozostają bez zmian.