Ligentia Poland Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 95 00 info@vgl-group.com
REGON: 221639656 NIP: 5862276582 KRS: 0000417172
Kapitał zakładowy 561 750 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 561,750;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.
SPÓŁKI ZALEŻNE / SUBSIDIARIES Ligentia Sea-Air-Rail Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 95 00 info@vgl-group.com
REGON: 192016101 NIP: 5862040603 KRS: 0000156863
Kapitał zakładowy 93 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 93,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.
Ligentia Road Sp. z o. o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 95 00 info@vgl-group.com
REGON: 221008080 NIP: 5862253658 KRS: 0000355323
Kapitał zakładowy 62 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 62,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.
Ligentia Customs Agency Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 60 81-156 Gdynia 58 621 30 67 info@vgl-group.com
REGON: 193048215 NIP: 5862127439 KRS: 0000206815
Kapitał zakładowy 108 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 108,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

 
Ligentia Distribution Services Sp. z o. o.
ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk 58 350 06 86 info@vgl-group.com
REGON: 221604050 NIP: 9571063748 KRS: 0000409469
Kapitał zakładowy 126 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 126,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

 
Ligentia Sp. z o. o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 96 32 ligentia@ligentia.pl
REGON: 221717706 NIP: 5862277943 KRS: 0000428425
Kapitał zakładowy 300 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 300,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.
Solid Logistics Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60 81-156 58 735 95 00 info@vgl-group.com
REGON: 015752429 NIP: 1132486520 KRS: 0000209516
Kapitał zakładowy 232 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;

Share capital of PLN 232,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
Ultimate Consolidation Services Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60 81-156 Gdynia 586213642 sekretariat@u-cs.pl
REGON: 381904172 NIP: 5252772035 KRS: 0000759777
Kapitał zakładowy 5 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;

Share capital of PLN 5,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.


The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.