VGL Solid Group Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 95 00 info@vgl-group.com
REGON: 221639656 NIP: 5862276582 KRS: 0000417172
Kapitał zakładowy 505 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 505,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Management Board:
Paweł Gizicki, Paweł Todorow, Marek Ładzikowski, Anna Rączkiewicz, Katarzyna Jankowska, Bolesław Chełkowski
SPÓŁKI ZALEŻNE / SUBSIDIARIES VGL Sp. z o. o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 95 00 info@vgl-group.com
REGON: 192016101 NIP: 5862040603 KRS: 0000156863
Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 50,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Management Board:
Paweł Gizicki, Anna Rączkiewicz, Paweł Todorow, Marek Ładzikowski
VGL Road Sp. z o. o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 95 00 info@vgl-group.com
REGON: 221008080 NIP: 5862253658 KRS: 0000355323
Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 50,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Management Board:
Marek Ładzikowski, Paweł Gizicki
VGL Customs Agency Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 60 81-156 Gdynia 58 621 30 67 info@vgl-group.com
REGON: 193048215 NIP: 5862127439 KRS: 0000206815
Kapitał zakładowy 108 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 108,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Management Board:
Monika Domaradzka-Okrój
VGL Distribution Services Sp. z o. o.
ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk 58 522 37 10 info@vgl-group.com
REGON: 221604050 NIP: 9571063748 KRS: 0000409469
Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 50,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Management Board:
Artur Czylkowski
Ligentia Sp. z o. o.
Aleja Zwycięstwa 237/7 81-521 Gdynia 58 735 96 32 ligentia@ligentia.pl
REGON: 221717706 NIP: 5862277943 KRS: 0000428425
Kapitał zakładowy 300 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 300,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Management Board:
Paweł Gizicki, Patel Rakesh Kumar Manibhai, Anna Rączkiewicz

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.


The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.