Home / Artykuły Eksperckie / Taniej już było – jak długo potrwają zawirowania na rynku transportu morskiego?
Brak dostępnych kontenerów w portach znacząco utrudnia transport ładunków z Chin do Europy i Ameryki. Obecnie możemy oglądać niespotykane rozregulowania rynku transportu morskiego. Z powodu pandemii Covid 19 zmienił się model globalnej konsumpcji. Zamkniecie dużej części sklepów stacjonarnych, spowodowało przeniesienie zakupów do e-commerce, gwałtowny wzrost sprzedaży online, co z kolei zapoczątkowało popyt na szybką realizację dostaw. W wyniku tych działań wyraźnie przyspieszył eksport z Chin, co wpłynęło na brak kontenerów. Jak nie trudno się domyślić ceny frachtów poszybowały w górę, kładąc się cieniem na transport morski.
Spedytorzy alarmują, że aktualnie mamy do czynienia z największym rozregulowaniem rynku transportowego w historii konteneryzacji, która rozpoczęła się w 1956r. Niebotyczne wzrosty stawek i brak dostępności kontenerów powoduje utrudnienia w transporcie i wzrost cen. Koszty frachtu pomiędzy Chinami a Europą oraz między Chinami a Stanami Zjednoczonymi są najwyższe w historii. Załadowcy walczą o puste kontenery, polskie i europejskie terminale pracują na pełnych obrotach – przypływają do nas maksymalnie wypełnione statki.
Nie ma pewności, że w 2021r. nie wybuchną kolejne problemy dotyczące łańcuchów dostaw, dlatego wiele firm rozpoczyna działania, które mają zbudować ich odporność poprzez dywersyfikację geograficzną lub skracanie łańcuchów dostaw. Okazuje się, że transport morski stał się niespodziewaną przeszkodą dla chińskiej ekspansji gospodarczej na świecie.
Naturalną konsekwencją takiej sytuacji, jest to, że armatorzy poprawiają swoje wyniki, ale także znajdują się na granicy własnych możliwości. Globalne opóźnienia w dostawach stały się dla wszystkich normą i zdaniem analityków ta sytuacja nie szybko się zakończy. Dużo większe znaczenie będą mieć konsekwencje wzrostu cen frachtu, które odczują konsumenci. To na nich firmy zrekompensują sobie zwiększone koszty transportu, co będzie oznaczać wzrost cen wielu produktów.
Ten rok nadal pozostanie w cieniu pandemii COVID-19, która nadal jest źródłem zawirowań w gospodarce i branży logistycznej. Tak więc, kiedy możemy spodziewać się spadków cen frachtów? Jeżeli można liczyć na poprawę sytuacji w transporcie morskim, to należy spodziewać się jej nie wcześniej niż na początku II kw. 2021r. Z tym, że warto zaznaczyć i przygotować się na to, że nie będzie to spadek  do poziomu sprzed pandemii.