Home / Aktualności / Strategiczne zmiany w VGL Group – Solid Logistics dołącza do Grupy
W sierpniu 2020 roku obie firmy zawarły umowę inwestycyjną, na podstawie której we wrześniu VGL nabyła 50% udziałów Solid. W efekcie powiązania kapitałowego Solid dołączył do Grupy VGL. Na tym jednak nie koniec. Realizacja drugiego etapu transakcji obejmującego m.in. wymianę udziałów VGL i Solid nastąpi w połowie 2021 roku. W najbliższych miesiącach obie firmy będą funkcjonować niezależnie, opracowując wspólnie optymalny model integracji. W efekcie połączenia powstanie wiodący polski operator logistyczny, oferujący swoim klientom szeroki wachlarz kompleksowych i konkurencyjnych usług.

Połączenie VGL i Solid w kontekście przyjętej strategii przybliżają nam Członkowie Zarządu VGL Group.
widebox
Paweł Gizicki, CFO:

Połączenie VGL Group z Solid Logistics jest krokiem milowym na drodze do budowy wiodącego, polskiego operatora logistycznego. Zaproszenie do grona udziałowców VGL funduszu private equity wynikało z naszej strategii, w ramach której zdecydowaliśmy o przyspieszeniu organicznego rozwoju naszej firmy poprzez akwizycje. W ostatnich 2 latach intensywnie pracowaliśmy nad realizacją tego celu, korzystając z doświadczenia i wsparcia partnerów z 21 Concordia. Efektem tej pracy jest transakcja z Solid Logistics. Mając na uwadze pozycję rynkową obu firm, w tym m.in. portfolio klientów, oferowane usługi, obsługiwane wolumeny i kompetencje naszych zespołów, jesteśmy przekonani, że połączenie będzie źródłem wielu synergii, dzięki czemu będziemy w stanie zaoferować naszym klientom dodatkowe korzyści.

W naszych działaniach koncentrujemy się na jakości i wartościach, które z nich wynikają. Ta zasada dotyczy również projektów M&A. W ostatnich kilku latach prowadziliśmy rozmowy z różnymi podmiotami, jednak to fuzję z Solid oceniliśmy jako najlepszy scenariusz. Tym bardziej cieszymy się, że po długich negocjacjach udało nam się ostatecznie osiągnąć porozumienie. Aktualnie naszym priorytetem jest opracowanie możliwie najlepszego planu integracji i jego szybkie wdrożenie.
widebox
Paweł Todorow, CCO Sea - Air – Rail :

Obecni i potencjalni Klienci połączonych firm otrzymają dostęp do szerszego niż dotychczas portfolio usług, zarówno w kontekście zasięgu geograficznego, jak i produktowego. W wielu miejscach kompetencje zespołów będą uzupełniać się, a dzięki wymianie wiedzy, zwiększeniu siły zakupowej i wsparciu technologicznemu, połączony zespół będzie w stanie pracować w oparciu o najlepsze globalne praktyki, ale ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych Klientów. Wspólna, zwiększona skala działania pozwoli nam skuteczniej konkurować w Polsce z największymi światowymi operatorami.

Elementem, na który stawiamy najmocniej jako nasz wyróżnik to zadowolenie Klienta, które pozostanie naszym priorytetem w relacji biznesowej. Uzupełniać je będzie komplementarność usług, które będziemy oferować. To z kolei plasuje nas jako partnera 4PL, który z jednej strony potrafi zarządzać całym łańcuchem dostaw, dostarcza odpowiednie do tego rozwiązania IT, ale również w sposób ciągły poszukuje optymalizacji i usprawnień na każdym etapie łańcucha dostaw. Zespoły obu firm powstawały i zdobywały doświadczenie na przestrzeni wielu lat, jednocześnie każdego dnia wyznaczając wiele z rynkowych trendów.
widebox
Anna Rączkiewicz, CEO Sea - Air - Rail:

Nie zapominamy również o nowych wyzwaniach, które dyktuje rynek, czy technologiach, które będą stanowić dodatkową siłę napędową dla naszego rozwoju. Dzięki połączeniu sił z Solid Logistics będziemy odpowiednio przygotowani na rosnące potrzeby Klientów. To my, jako wiodący, polski operator logistyczny, będziemy mogli wskazywać im odpowiednie kierunki zmian, optymalizować łańcuchy dostaw i prowadzić ku innowacjom, zamiast rewolucjom. Połączenie to z punktu widzenia segmentu Sea-Air-Rail jest istotne nie tylko ze względu na budowanie atrakcyjnej oferty, ale przede wszystkim na podwyższanie standardów obsługi, wymiany know-how, a także wspólnego wdrażania innowacji celem maksymalizacji korzyści dla naszych aktualnych i potencjalnych Klientów.           

W centrum naszej działalności pozostaje szereg inicjatyw dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw, które prowadzą do uatrakcyjnienia naszej oferty pod względem wykorzystania nowych technologii i Big Data. Mówimy również o thinking supply chain, czyli o inteligentnych platformach wspomagających projektowanie łańcuchów dostaw, za pomocą których możliwe jest zwiększenie produktywności firm. Cieszymy się, że wspólnie z Solid Logistics będziemy eksplorować te obszary, które są niezwykle ważne dla przyszłości logistyki.
widebox
Marek Ładzikowski, CEO Road:

Zmiana o której mówimy, nie może pozostać bez znaczenia także dla segmentu ROAD, dla którego jest naturalną szansą na dotarcie z ofertą do klientów organizacji, korzystających do tej pory z innych produktów Grupy. Cross-selling buduje wielopłaszczyznowe partnerstwo z Klientem. Dzięki połączeniu sił będziemy mogli jeszcze lepiej dysponować naszą flotą kontraktową, a powstałe dzięki niemu synergie będą widoczne zarówno w większej dostępności, jak i przełożą się na optymalizacje kosztowe tj. zwiększenie wypełnienia czy minimalizowanie pustych przebiegów.

W perspektywie wejścia w życie przyjętego przez Parlament Europejski w lipcu 2020 Pakietu Mobilności, jednym z naszych głównych celów jest przygotowanie organizacji na zmiany wynikające z wprowadzanych regulacji. Naszą odpowiedzią na te wyzwania będzie zbudowanie silnej, wiarygodnej wszechstronnej organizacji, cieszącej się zaufaniem Polskich klientów.            
widebox
Katarzyna Jankowska, HR Director:

W tym połączeniu sił „stawiamy na ludzi”! Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, jesteśmy świadomi korelacji pomiędzy sukcesem organizacji, a zaangażowaniem i satysfakcją pracowników ją tworzących. Jako firma z 20 letnim stażem, wiemy, że ludzie stanowią najcenniejszy kapitał naszej organizacji. Co więcej, to dzięki ich zaangażowaniu i pracy możemy wspólnie wyznaczać standardy w branży.  To od ich wiedzy, umiejętności, postawy, a także stopnia, w jakim czują więź z pracodawcą, zależy realizacja naszych celów strategicznych.

W obu łączących się firmach mamy prawdziwe talenty, zarówno te z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą, które są mentorami dla tych którzy pracują z nami od niedawna. Natomiast pracownicy z krótszym stażem często są iskrą zapalną do zmian, bo to właśnie oni patrząc na firmę i jej procesy świeżym okiem zadają pytania „dlaczego?”, „w jakim celu?” i dzięki temu podważają status quo. Taki kapitał wymaga pomnażania. Łączenie dwóch firm to dla nas duże wyzwanie, ponieważ w takiej sytuacji w grę wchodzą ludzkie emocje.

Stoi przed nami trudne zadanie jakim jest połączenie dwóch różnych sił i potencjałów. Nasza organizacja po połączeniu VGL Group i Solid Logistics będzie liczyła ok. 800 osób. Obie firmy działają w tej samej branży, jednak dotychczas każda samodzielnie budowała swoje firmowe DNA. Teraz będziemy łączyć te dwa organizmy i tworzyć organizację przyjazną dla wszystkich. Wierzę, że połączenie najlepszych praktyk z obu firm zaowocuje świetnym rezultatem, i właśnie dzięki temu zbudujemy również atrakcyjne miejsce pracy dla ekspertów logistyki i osób, które chcą się rozwijać pod ich okiem.