Home / Artykuły Eksperckie / Sprawdzamy jaki wpływ na branżę automotive miała epidemia COVID-19?
The European Automobile Manufacturers’ Association” reprezentuje 16 głównych europejskich producentów  samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Utrzymuje bardzo dobre relacje z wieloma krajowymi producentami,  współpracuje także z instytucjami, pozarządowymi organizacjami, ale również z Radą Europejską ds. Badań i Rozwoju w Motoryzacji. Na bazie danych ww. organów i własnych powstał raport podsumowujący aktualną kondycję tego sektora, trendy oraz prognozy.

Na obszarze UE funkcjonuje 226 zakładów montażowych oraz produkcyjnych, co łącznie przekłada się na 25% udziału w wytwarzaniu aut osobowych w skali światowej (18,5 mln pojazdów), natomiast dla pozostałych pojazdów użytkowych udział ten stanowi 19%. Wyprodukowane w Europie auta eksportuje się najczęściej do Ameryki Północnej, Azji i Oceanii oraz Europy Wschodniej. Z jakich krajów importujemy najwięcej towaru, który znajduje się na rynkach europejskich? Eurostat wskazuje Turcję, Japonię oraz Stany Zjednoczone jako główne kraje pochodzenia. Od 2019 roku sektor Automotive odnotował spadek w produkcji samochodów użytkowych w porównaniu do lat poprzednich.

Sporo kwestii w raporcie odnosi się do obszaru związanego z działalnością sektora automotive i jego wpływu na środowisko. W ciągu ostatnich 15 lat zmieniło się sporo - emisja CO2 przypadająca na wyprodukowaną jednostkę spadła o 38% pomiędzy 2005 a 2019 rokiem. Z kolei od 2008 roku spadła o 20%. Natomiast zużycie wody podczas produkcji zostało zmniejszone aż o 45% per auto od 2005 roku.

Ważnym obszarem poruszanym w raporcie jest analiza okresu zawieszenia pracy zakładów, od kilku tygodni do nawet miesięcy, spowodowanego przez COVID-19. Dokładne wyniki finansowe całego roku spowodowane wpływem COVID-19 wciąż są nieznane. Jednak wiadomo, że straty w produkcji w szczytowych miesiącach kryzysu wyniosły ponad 2,4 mln dla produkcji pojazdów silnikowych - strata o 13% całkowitej produkcji w okresie marzec, kwiecień, maj w stosunku do roku 2019. Pandemia spowodowała zamknięcie zakładów na średnio 36 dni.

Wg najnowszego raportu opublikowanego 22 września, przedstawiającego ogólne skutki kryzysu z powodu COVID-19, szeroko rozumiana europejska produkcja straciła aż 20% porównując do roku poprzedniego, licząc od 1 stycznia do 30 czerwca 2020, to mniej o 3,6 mln pojazdów (pojazdy do 6 ton ładowności). Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim zamknięciem zakładów produkcyjnych na przełomie miesięcy w okresie marzec-maj oraz zmniejszeniem produkcji w kolejnych miesiącach w porównaniu do miesięcy sprzed kryzysu. W Polsce jest to strata produkcji na poziomie 138 tys. (pojazdów).

Autor tekstu: Izabela Łojko, Sales Manager VGL Group