Home / Artykuły Eksperckie / Sprawdzamy jaki wpływ na branżę automotive miała epidemia COVID-19?