Home / Aktualności / Nowy inwestor w VGL GROUP
Z satysfakcją informujemy, że w efekcie zainicjowanego w czerwcu 2017 roku projektu w dniu 7 maja podpisana została przedwstępna umowa, na mocy której fundusz private equity 21 Concordia zarządzany przez spółkę celową Polinvest 8 S.á r.l. obejmie 40% udziałów w VGL Group.

Celem projektu było pozyskanie partnera finansowego, który dysponując odpowiednim doświadczeniem i know-how, wesprze VGL Group m.in. w procesach konsolidacji rynku. Jesteśmy bowiem przekonani, o tym że po wielu latach notowania dynamicznego wzrostu organicznego, jesteśmy gotowi wykonać kolejny krok w rozwoju i skali działania organizacji dokonując M&A  w branży TSL.

Nowy Partner będzie również wsparciem dla VGL Group w docieraniu do nowych klientów.

Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewidujemy, że nastąpi to w pierwszej połowie czerwca.