Home / News /

To zestawienie jest uznawane przez specjalistów z branży za jedno z najbardziej merytorycznych i obiektywnych barometrów kondycji całego rynku transportu, spedycji i logistyki w naszym kraju. Pieczę nad nim sprawuje Szkoła Gówna Handlowa w Warszawie, reprezentowana przez prod. Dr hab. Halinę Brulak. Ranking jest barometrem silnych i słabych stron branży, dlatego warto się dowiedzieć, co z niego wynikło w tym roku?

widebox
Problemy płynnościowe, wyzwania związane z Brexitem, niedobory kadrowe – to główne wyzwania branży. Wspólny głos uczestników badania jasno wskazuje, że największym problem na ten moment są braki kadrowe i deficyt wykwalifikowanych kierowców. Przed tym największym wyzwaniem wszyscy uczestnicy mobilizują swoje siły i starają się, aby przyciągać do pracy młodych ludzi. Aby się to udało należy postawić na technologię i innowacje. Kierowcy w polskich przedsiębiorstwach, są w średnim wieku, młodych jest zaledwie 15%, a niedobory na ten moment sięgają 100 tys. osób.

Mimo problemów, ogólna sytuacja rynku TSL ma się dobrze. Utrzymuje się niepewność z związku z przyszłością, ale aktualną sytuację większość ocenia jako pozytywną. Wszyscy też są zgodni, co do jednego – bez digitalizacji i automatyzacji procesów łańcucha dostaw nie jest możliwe sprostanie oczekiwaniom klientów. Zmiana ta wynika z przemian zachodzących w całej gospodarce i rozwoju technologicznego. Rynek TSL w Polsce dojrzewa i musi zacząć stawiać czoła nowym wyzwaniom. Z jednej strony zmaga się z problemami, a z drugiej czekają na niego rosnące oczekiwania odbiorców.

Mimo tej sytuacji, naszej firmie udaje się utrzymywać pozycję lidera branży - w samym rankingu TSL, VGL Group pozostaje w gronie najlepszych. W rankingu firm analizowanym według przychodów z działalności TSL w 2018r. znaleźliśmy się na 11. pozycji., a w rankingu przychodów z działalności w obszarze spedycji drogowej zajęliśmy 4. miejsce.