Home / Artykuły Eksperckie / Producent i załadowca

Firmy produkcyjne stanowią ok. 40% portfolio naszych Klientów. Ten sektor jest jednym z najczęściej obsługiwanych przez dywizję drogową VGL Group. Specjalizujemy się w obsłudze branży opakowaniowej, papierniczej, AGD, elektroniki, budowlanej, meblarskiej oraz odzieżowej. Oferowany serwis to zarówno wymiana wewnątrz UE, obsługa krajów Europy Wschodniej, jak i transport na terenie Polski.

Czy w kontekście poszukiwania frachtów potrzeby firm produkcyjnych w jakiś sposób wyróżniają się one na tle innych grup klientów?

To często dostawy bezpośrednie na produkcję, wiążące się z bardzo dużymi obostrzeniami czasowymi – tzw. dostawy „just in time” wiążące się z kosztownością przestoju każdej godziny linii produkcyjnej, szybkie wywołania itd. Trzeba również wspomnieć, że w kontekście dostaw surowców do producentów, transport stanowi często dużą część składową kosztów. Dodatkowo wyznacznikiem jakości gotowych produktów jest terminowość dostawy do odbiorców, która wpływa np. na poziom sprzedaży (akcje promocyjne w sieciach handlowych, dostawy do klientów indywidualnych etc.)

Z jakimi problemami najczęściej borykają się producenci?
Podstawowym problemem, który dotyka obecnie wszystkie branże korzystające z usług transportu drogowego to niewystarczająca ilość kierowców na rynku transportowym. Dodatkowa trudność to zapewnienie ciągłości odbiorów i dostaw w okresie zwiększonego zapotrzebowania na transport.
W jaki sposób można te problemy rozwiązać?

Jako duży i stabilny operator logistyczny gwarantujemy naszym klientom realizację oczekiwanego serwisu w ciągu całego roku. Zabezpieczając się przed wahnięciami rynku z wyprzedzeniem kontraktujemy flotę. Nasze możliwości zwiększania ilości przewoźników kontraktowych wynikają z dbałości o nich. Dla VGL Group długofalowość relacji z kontrahentami to wartość nadrzędna, która wpływa na powodzenie całego biznesu.


Specyfikę współpracy z branżą produkcyjną podsumowała
Małgorzata Lotka-Fabiś, Regional Road Freight Director, VGL Road