Home / Aktualności / PO RAZ CZWARTY ODBIERAMY NAGRODĘ LIDERA LOGISTYKI W BADANIU OPERATOR LOGISTYCZNY ROKU
Nagrodę Lidera Logistyki zdobywamy już po raz czwarty, a w badaniu Operator Logistyczny Roku bierzemy udział od 7 lat i stale znajdujemy się w czołówce rankingu. Kluczowe znaczenie dla pozycji firmy na rynku, obok oceny doświadczenia i wiarygodności biznesowej oraz odpowiedniości cen do oferowanej jakości, mają ocena kompleksowości świadczonych usług oraz ocena geograficznego zasięgu dostaw. Warunkiem koniecznym utrzymania wysokiej pozycji na rynku jest stabilność wyśrubowanych wskaźników jakości obsługi dostaw. Właśnie kompleksowość obsługi, obok terminowości dostaw, to kryterium wyboru partnera logistycznego, które obecnie dominuje w ocenach Klientów i to one zdecydowały o przyznaniu tego tytułu.

Ocenie poddawanych jest wiele elementów zarządzania firmą: potencjał konkurencyjny firmy, kompleksowość usług logistycznych, wykonanie założonych norm usług logistycznych, standard obsługi w ocenie kluczowych klientów, standard obsługi w ocenie ogółu klientów, pozycja lidera rynku w ocenie kluczowych klientów oraz pozycja lidera rynku w ocenie ogółu klientów

Operator Logistyczny Roku to badanie satysfakcji klientów operatorów logistycznych, które dostarcza obiektywnych informacji o zakresie i jakości usług logistycznych oferowanych na rynku. Badanie od dwudziestu lat prowadzi Data Group Consulting i Wydawnictwo Eurologistics.

Celem badania Operator Logistyczny Roku jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych. Na podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów. Ranking służy promowaniu usług logistycznych najwyższej jakości.