Home / Artykuły Eksperckie / Perspektywy rynku usług logistycznych 2020
Nowe modele i usługi w logistyce

Współczesna natura megakonsumpcji i nieustającego rozwoju e-commerce są jednymi z fundamentów dla następujących zmian. Przed nami nie tylko ewolucja w zakresie modeli rozwoju usług logistycznych, nowoczesnych technologii oraz digitalizacji usług, ale także dalsze konsolidacje spedycji oraz armatorów. Istotnym aspektem, który wpłynie na logistykę, jest rosnąca potrzeba poprawy wyników finansowych poprzez centralizację procesów operacyjnych. To przełoży się bezpośrednio na obniżanie kosztów, maksymalizację utylizacji dostępnej floty, lepsze wykorzystanie zasobów i dostępnych sieci, a także oferowanie komplementarnych usług. Myślenie o przyszłości nabiera coraz częściej szerszej perspektywy, w której nie może zabraknąć spojrzenia na zwiększające się wpływy środowiska naturalnego oraz coraz częściej pojawiających się kontekstów ekologicznych czy geopolitycznych.

Perspektywy w transporcie morskim

Sytuacja w transporcie morskim będzie kształtowała się nadal w okolicznościach wysokiej niestabilności cenowej z uwagi na IMO 2020. O wprowadzenie tych znaczących zmian zabiegała Międzynarodowa Organizacja Morska, z myślą o ochronie środowiska w związku ze znaczącym wpływem transportu morskiego na środowisko. Troska o środowisko i konieczność ograniczenia emisji tlenków siarki muszą mieć swoją cenę – lepsza jakość paliwa, oznacza również wyższą cenę, a ten koszt z kolei automatycznie armatorzy przełożą na odbiorców końcowych. W związku z tym nadchodzi perspektywa wzrostu cen we wszystkich obszarach gospodarki.

Rosnące problemy transportu drogowego

W transporcie drogowym będziemy mieli nadal problem z pogłębiającą się sytuacją braku kierowców – wielu analityków od dłuższego czasu określa ten stan jako krytyczny i tak też się prezentuje w ogólnej perspektywie, gdy na ten problem dodatkowo nałożymy trendy makroekonomiczne tj. zwiększające zapotrzebowanie na transport wynikające z rosnącej konsumpcji, czy wzrosty wydajności wielu przedsiębiorstw i ich polepszająca się sytuację makroekonomiczną. Wystarczy dodać również niekorzystne zmiany oraz regulacje prawne, które pogłębiają problematyczną sytuację transportu drogowego, a w kwestii niewielu z nich pojawiły się jakiekolwiek działania mające na celu ich niwelowanie. Wprowadzane regulacje dotyczące przepisów i zarobków rodzą problem z zachowaniem przewagi konkurencyjnej przez polskich przewoźników.

Dobre i złe wiadomości 

W obszarze transportu lotniczego mamy do czynienia ze stagnacją i regresem rynku dla tego rodzaju usług. Dobrą wiadomością jest utrzymujący się rozwój transportu kolejowego, dla którego prognozowany jest dalszy wzrost, głównie przez atrakcyjną lokalizację Polski. Nasz kraj ze względu na swoje położenie geograficzne zajmuje kluczowe miejsce na Nowym Jedwabnym Szlaku. W terminalu w Małaszewiczach, który jest położony 5km od granicy z Białorusią, z roku na rok notuje coraz większą ilość transportów kolejowych z Chin i do Chin. Towary, które trafiają do naszego kraju, są dalej dystrybuowane do pozostałych państw Europy Centralnej. Europejscy przedsiębiorcy coraz częściej obierają ten kierunek, widząc w nim spory potencjał na rozwój swojego biznesu, a wynika to z kilku aspektów: Chiny są ogromnym rynkiem konsumpcyjnym, z ponad miliardem potencjalnych odbiorców i rozpędzoną siłą nabywczą. Z tym również wiąże się rozwój sektora logistyki kontraktowej, gdzie przewidujemy dalszy rozwój tych usług. Zwiększają się powierzchnie magazynowe oraz parki logistyczne. Wzrost konsumpcji oraz rozwój e-commerce napędzają rozwój w tej gałęzi logistyki, a także zapotrzebowanie na usługi kurierskie.

Analizując wszystkie powyższe trendy, nie można nie wspomnieć o nowej roli operatora logistycznego w łańcuchu dostaw – w 2020 to już nie będzie tylko dostarczanie usług, ale przede wszystkim wsparcie w zarządzaniu informacjami i udostępnianie odpowiednich do tego narzędzi. Przed nami informacyjna ewolucja w tym obszarze.
 

Tekst przygotowała: Anna Rączkiewicz, CEO Sea - Air - Rail

widebox