Home / Aktualności / Obsługa spedycyjna towarów o znaczeniu strategicznym – VGL Solid Group z certyfikatem WSK
Dzięki wdrożeniu Wewnętrznego Systemu Kontroli w VGL Solid Group możemy uczestniczyć w obrocie międzynarodowym towarami o znaczeniu strategicznym, takimi jak towary militarne, rządowe oraz produkty podwójnego zastosowania (tzw. dual-use).

Zakres naszej obsługi spedycyjnej dla towarów o znaczeniu strategicznym obejmuje wywóz, przywóz, transfer wewnątrz unijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt towarów WSK w transporcie lotniczym, morskim, kolejowym, drogowym oraz intermodalnym.

Naszą działalność w zakresie WSK prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

  • Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 2021/821 z 20.05.2021r., ustanawiającym unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania;

  • Ustawą z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 509).


Certyfikat WSK do pobrania z linku poniżej:

 
CERTYFIKAT WSK