Home / Artykuły Eksperckie / Nowe standardy w Logistyce Kontraktowej
Ocena potencjału rozwoju obszaru logistyki kontraktowej w Polsce

Obszar logistyki kontraktowej w Polsce rozwija się bardzo szybko, o czym może świadczyć ilość podmiotów działających w tym segmencie na naszym rynku oraz ciągły dynamiczny wzrost ilości powierzchni magazynowych i rozwój parków logistycznych, których najemcami są w około 35% operatorzy logistyczni. Zmienia się również podejście deweloperów, którzy coraz częściej skłonni są budować swoje obiekty magazynowe spekulacyjnie licząc, że w krótkim czasie znajdzie się najemca.


Rozwój VGL w tym zakresie jest zrównoważony, z racji tego, że jak sama nazwa "logistyka kontraktowa" wskazuje, chodzi o kontrakt długoterminowy. W takich przypadkach przetargi i rozmowy z klientami trwają niekiedy bardzo długo, a pojedynczy kontrakt może znacznie wpłynąć na statystyki wzrostu.

Nowy standard w obsłudze klientów

Logistyka kontraktowa to przede wszystkim umiejętność dostosowania się do wymagań klientów oraz dobór takich usług i metod ich realizacji aby zaspokoić ich potrzeby. Trzeba być elastycznym i nadążać, a nawet być o krok przed rozwojem klienta, aby logistyka nie była hamulcowym jego działalności. Logistyka kontraktowa to również szereg usług dodatkowych i połączonych. Klienci nie oczekują już tylko samej obsługi magazynowej, ale kompleksowości również w innych obszarach, takich jak obsługa transportów w imporcie, obsługa celna, dystrybucja  do finalnych odbiorców.


Na pewno operatorzy logistyczni nie mogą przejść obojętnie wobec ciągłych wzrostów w kanale B2C i związanych z nimi wymagań w zakresie obsługi e-commerce. Presja związana z dostępnością towaru z krótkim terminem realizacji wysyłek wymusza na operatorach dostosowania po stronie systemów IT , odpowiedniego ustawienia procesów i przystosowania infrastruktury magazynowej. Dodatkowo dochodzi potrzeba przejmowania zadań już nie stricte logistycznych jak customer service czy obsługa reklamacji i zwrotów.

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się podejście klientów do minimalnego czasu obowiązywania kontraktu z operatorem logistycznym?

Z racji tego, że coraz więcej mniejszych firm decyduje się na outsourcing usług logistycznych czy magazynowych, skłonność do zawierania długich kontraktów spada, co powoduje że kontrakty zawierane są coraz częściej na krótsze okresy (1,5-2 lata). Można odnieść wrażenie, że ma to miejsce zwłaszcza jeśli chodzi o zawieranie nowych kontraktów, co związane jest z niepewnością klientów, którzy dopiero rozpoczynają współpracę. Rzadziej można się z tym zjawiskiem spotkać przy renegocjacji kontraktów. Obawy klientów wynikają z niepewności czy usługodawca będzie w stanie nadążyć ze zwiększaniem zakresu obsługi wraz z rozwojem działalności, dlatego operator musi również być w stanie sam przewidzieć wzrosty i zaplanować zasoby.

Grzechy główne klientów w podejściu do współpracy z operatorem logistycznym

Przede wszystkim na etapie negocjacji kontraktu doświadczony operator powinien zwrócić klientowi uwagę na wszystkie aspekty współpracy. Jeżeli klienci popełniają błędy, to wynika to przede wszystkim z braku ich doświadczenia w outsourcingu usług, a powody skorzystania z tej formy współpracy nie są do końca przemyślane. Błędem jest na pewno wybór operatora który nie jest elastyczny i w konsekwencji napotkać można problemy przy dostosowaniu się do zmian. Aby odnieść sukces potrzebna jest synergia oparta o zaufanie i wzajemną współpracę operatora oraz klienta.


Tekst przygotował: Artur Czylkowski, Logistics Director