Home / Aktualności HR / Managerowie VGL Solid Group szkolą się w autorskiej „AKADEMII LIDERA”.
Projekt programu został utworzony na bazie wyników corocznej ankiety satysfakcji przeprowadzanej w VGL Solid Group oraz indywidualnego badania managerów „Ocena 360° ”. W całości badanego ankietą obszaru pt. "Mój Przełożony", odnoszący się do kilkunastu kwestii i kompetencji powiązanych z programem akademii nastąpiło podniesienie satysfakcji i lepsza ocena liderów - z poziomu 76% w 2020r. na 86% w 2021.

Wyższa ocena Liderów i Managerów przez pracowników, podniesienie kompetencji osób zarządzających zespołami, edukacja i szkolenie w zakresie najważniejszych umiejętności, które pozwalają na sprawniejsze i efektywniejszą pracę, ale również kwestie dotyczące zasad prawnych aspektów pracy managerów – należą do kluczowych kompetencji wspierających niwelowanie potencjalnych zagrożeń nierównego traktowania pracowników, ale przede wszystkim wpływają na poprawę budowania zaangażowanych i sprawnych zespołów. Te jednocześnie cechuje lepsza atmosfera pracy i współpracy.

Akademia Lidera to program rozwojowy dedykowany osobom zarządzającym zespołami w formie szeregu warsztatów, które dotyczą 9 obszarów tj.: komunikacja, świadomość osobista, budowanie relacji, delegowanie zadań, przywództwo, motywowanie, rozwijanie pracowników, zarządzanie zmianą oraz prawnych aspektów pracy managera. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy o kluczowych kompetencjach przekładających się na współpracę z członkami zespołów i odpowiednie podejście do pracowników.

Szkolenia uzupełnia platforma grywalizacyjna, która rozszerza zdobytą podczas warsztatów wiedzę, a także pozwala na lepsze ugruntowanie informacji, które przekazywane są w lekki i przyjemny sposób.

Akademię Lidera VGL Solid Group uruchomiliśmy w 2021r., a przed nami kolejna edycja.
widebox