Home / Artykuły Eksperckie / Ewolucja technologiczna w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw to rozbudowany proces, który jeszcze kilkanaście lat temu był pojęciem abstrakcyjnym i niemalże niemożliwym do zmierzenia. Dzisiaj opiera się on na bazie informacji uzyskanej we właściwym czasie. To dzięki niej będziemy mieli gwarancję odpowiedniego przepływu dóbr i pieniędzy. Chodzi tu o pozyskanie podstawowych danych, które dotyczą zarówno samych faz łańcucha dostaw, jak i tworzących go uczestników. Bez wiedzy na ten temat zarządzanie sercem operacyjnej działalności firmy skazane jest na porażkę. Odpowiednia organizacja tego procesu jest gwarancją zwiększonego poziomu obsługi klienta przez dostarczanie właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu, a to przekłada się na zwiększanie zysków firmy. Zyskujesz wiedzę o tym, kto i kiedy potrzebuje danego produktu, a za razem minimalizujesz straty.


Podział ról w łańcuchu dostaw


W jaki sposób operator logistyczny może pomóc zbudować przewagę konkurencyjną w dobie globalizacji i narastającej konkurencji? Nie tylko poprzez wsparcie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, ale przede wszystkim poprzez pomoc w uzyskaniu przejrzystości tego procesu. Nie jest to proste zadanie biorąc pod uwagę ilość informacji jaka dziennie zostaje przez nas (uczestników łańcucha dostaw) przetwarzana. Stąd pojawiają się pytania: jak sprawnie wpłynąć na szybkość reakcji otaczającego nas rynku, jak właściwie wyfiltrować i przekazać informację od operatora logistycznego do Klienta, aby poprawić skuteczność i efektywność biznesową jego firmy? Rolą operatora logistycznego w całym łańcuchu dostaw jest znalezienie odpowiedzi na te pytania i dostarczenie maksymalnie pełnej i odpowiednio dobranej informacji, która kolejno przełoży się na zbudowanie efektywnego procesu. Niemniej ten element jest bardzo ważny, dlatego poszukując odpowiednich rozwiązań, dążyliśmy do przygotowania takiego usprawnienia, które umożliwi podejmowanie właściwych decyzji w możliwie jak najkrótszym czasie – usprawnienia kluczowego zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów.


Kontrola nad informacją – kontrolą procesu


Zarządzanie nowoczesnym łańcuchem dostaw charakteryzuje się przede wszystkim szybkością reakcji, elastycznością i zdolnością do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych informacji. Nowoczesne technologie zyskują coraz większe znaczenie w obszarze zarządzania informacją, jednocześnie prowadząc do transformacji procesów biznesowych, czy struktur zarządczych. Wielu uczestników, bardzo różnych rynków (od wydobycia po detal) opiera swoje działanie na budowaniu cyfrowych wież kontrolnych, które zapewniają widoczność łańcuchów dostaw w czasie rzeczywistym. Era Big Data prognozowana jeszcze kilka lat temu jako wizjonerska, dziś na naszych oczach stała się rzeczywistością – rewolucja informacyjna ma miejsce właśnie teraz i dotyczy wykorzystania różnorodnych, zaawansowanych metod i modeli analizy danych dla identyfikacji współzależności i predykcji przyszłych zjawisk w zarządzaniu dla podejmowania najtrafniejszych decyzji. Jest też technologiczną ewolucją tego, co znamy jako business intelligence czy data management. Aktualnie funkcjonujące przedsiębiorstwa w bardzo różnym stopniu i na wiele sposobów wykorzystują potencjał technologii cyfrowych jako źródła informacji oraz na ich podstawie transformują łańcuchy dostaw, a powinny skupić uwagę na tym elemencie. Jest on kluczowy dla budowania konkurencyjności na trudnym rynku.


Narzędzie do zarządzania informacją


Podążając za nieustanie zmieniającym się światem i zrozumieniem potrzeby wprowadzania technologii cyfrowych u naszych klientów zbudowaliśmy system, który pełni funkcję cyfrowej wieży kontrolnej. System Ligentix, który pozwala na monitorowanie zamówień w czasie rzeczywistym, powstał w UK w latach dziewięćdziesiątych. Jest to narzędzie, które może być dowolnie adaptowane do wymagań łańcucha dostaw każdej firmy. Sektor, obowiązujące terytorium czy też wymagania operacyjne nie są tu żadną przeszkodą. Dzięki swojej elastyczności oraz ciągłemu udoskonalaniu we współpracy z naszym klientami, zbudowaliśmy platformę, która jest łatwa w obsłudze, a przede wszystkim daje wgląd w odpowiednio ustrukturyzowane informacje, które są kluczowe dla danego procesu. Aktualnie system łączy ze sobą producenta, dostawców usług logistycznych oraz klienta. Nie ustajemy jednak w ciągłej pracy, której celem jest najwyższa kontrola powierzonego nam fragmentu łańcucha dostaw. W związku z wciąż rosnącymi potrzebami tak rynku jak i naszych klientów, system rozszerzany będzie między innymi również o firmy zajmujące się kontrolą jakości. To właśnie połączenie wszystkich wymienionych elementów w jedną spójną całość, gdzie punktem centralnym jest złożone przez naszego klienta zamówienie, pozwala na znaczną poprawę widoczności całego łańcucha, a co za tym idzie na pozytywny wpływ na zwinność biznesową.  Dzięki możliwości szybkiego, dokładnego  raportowania wspierającego decyzje zakupowe i operacyjne klienta, jak również pełnej kontroli kamieni milowych ustalonego procesu dostosowanych do wymagań grupy użytkowników, nasi klienci są w stanie usprawniać procesy, obniżać koszty oraz definiować wąskie gardła zanim wpłyną na efektywność i wyniki przedsiębiorstwa.


Aby dokonać informacyjnej ewolucji w łańcuchu dostaw, należy zaufać ekspertom – oni będą nie tylko go obserwować, będą nieustannie poszukiwać najsłabszych ogniw wymagających poprawy, ale także pomogą elastycznie dopasowywać się do trendów rynkowych by optymalizować proces względem pojawiających się potrzeb i zmian. Wyposażą Cię w narzędzia, które umożliwią wgląd w biznes i usprawnią zarządzanie nim. By nastała ewolucja, konieczne jest mentalne nastawienie i zrozumienie jak wielką rolę we wzroście zysków odgrywają efektywne łańcuchy dostaw  i dopasowane do nich odpowiednie rozwiązania logistyczne.


widebox

Tekst przygotowała: Anna Rączkiewicz, CEO Sea-Air-Rail