Home / Artykuły Eksperckie / Ekologiczne rozwiązania transportu drogowego
Wzrost emisji CO2.

Właśnie dlatego w ostatnim czasie tak często poruszany jest temat ekologii w transporcie drogowym.
Mówi się, że spaliny samochodowe obecne w powietrzu są o wiele bardziej
szkodliwe niż zanieczyszczenia wytwarzane w fabrykach, czy firmach przemysłowych. W
związku tym należy zmniejszyć liczbę samochodów osobowych oraz ciężarowych w Polsce.
Nieustannie szuka się też innych rozwiązań, które mogą pomóc odwrócić skutki nadmiernej
emisji CO2.

Pakiet Mobilności w transporcie drogowym.

Unia Europejska również chciała przyczynić się do zmniejszenia smogu czy efektu
cieplarnianego, dlatego między innymi przygotowała Pakiet Mobilności dla branży
transportowej. Co jest jego celem? Chodzi o regulację transportu drogowego w Unii
Europejskiej poprzez zmianę obowiązujących przepisów w trzech aspektach:

  • czasu jazdy, odpoczynku, tachografu

  • delegowania kierowców

  • dostępu do rynku


Mówi się, że wprowadzanie tego rodzaju ograniczeń, może wpływać na sytuację polskich
firm transportowych, poprzez zmniejszenie konkurencyjności polskich firm ze względu na
utrudnienia w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej. Co ma do tego ekologia?
Ciężko stwierdzić. Nie tak dawno Komisja Europejska przeprowadziła badanie oceny
skutków przyjętych dwóch aspektów Pakietu Mobilności - obowiązek powrotu ciężarówek
do kraju siedziby firmy transportowej i kabotażu. Okazuje się, że oba nakazy mogą
wygenerować dodatkowe 3,3 mln ton emisji CO2 rocznie. Gdzie tutaj względy ekologiczne?

Jakie zmiany można wprowadzić w transporcie drogowym?

Istnieje kilka pomysłów, które odpowiednio wprowadzone i zastosowane mogą przyczynić
się do zmniejszenia emisji CO2, a tym samym wpływać na jakość powietrza. Transport
drogowy potrzebuje innowacyjnych technologii, które znacznie usprawnią przewoźnictwo.
Przede wszystkim warto wprowadzić zmiany, które pozwolą efektywnie rozplanować
dostawy towarów - to znacznie zredukuje liczbę niepotrzebnych kursów.

Dodatkowo podczas walki z nadmierną emisją CO2 oraz innych, rujnujących środowisko
związków chemicznych, na pewno okaże się przydatne sukcesywne unowocześnianie floty
transportowej. Mowa tutaj o zakupie odpowiednich samochodów, które będą wyposażone w
katalizatory platynowe, a także silniki, które zużywają znacznie mniej paliwa.

Trzeba też wspomnieć, że niezwykle obiecującą propozycja polepszenia sytuacji w
transporcie drogowym jest stosowanie alternatywnych paliw. Dobrym wyborem wydaje się
wodór, który można wykorzystać do bezpośredniego spalania, a także do produkcji energii
elektrycznej. Ta z kolei może zasilać silnik elektryczny.

Istnieje też rozwiązanie, które nie będzie generować szkodliwych związków nieprzyjaznych
dla środowiska, a także które będzie najbardziej opłacalne pod względem ekonomicznym.
Wystarczy połączyć zarządzanie transportem drogowym i samochody, które są napędzane
wodorem. Jeśli auta będą kursowały na określonych trasach między stacjami ładowania
wodoru i jednocześnie transportowały ludzi i przesyłki, zapewni to optymalizację ruchu
pojazdów i ograniczy wytworzenie szkodliwych związków do minimum. Niestety, na chwilę
obecną stacji ładujących wodorem jest niewiele, dlatego na wprowadzenie tego typu
alternatyw musimy jeszcze poczekać. Oby nie za długo.