INTERESARIUSZE
Troska o dobro wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Przez to znajduje wyraz w licznych wewnętrznych i zewnętrznych działaniach, które realizujemy. Interesariusze to dla nas: Klienci, Pracownicy, lokalne społeczności, kontrahenci i inwestorzy. Osoby, które mają wpływ na naszą organizację i te, na które my wpływamy.
INTERESARIUSZE
GŁÓWNE OBSZARY
DZIAŁANIA
<b>PRACOWNICY</b><br>
Tworzenie stabilnego i odpowiedzialnego miejsca pracy. PRACOWNICY
Tworzenie stabilnego i odpowiedzialnego miejsca pracy.
<b>LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ</b><br>
Zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności (stała współpraca i działania adhoc). LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ
Zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności (stała współpraca i działania adhoc).
<b>KLIENCI</b><br>
Budowanie relacji i współpracy, które wychodzą ponad kwestie biznesowe. KLIENCI
Budowanie relacji i współpracy, które wychodzą ponad kwestie biznesowe.
CSR 2022 POBIERZ RAPORT
Sprawdź, jakie działania podjęliśmy w 2022r. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dialogu z interesariuszami. Pełen raport dostępny poniżej:
POBIERZ RAPORT