INTERESARIUSZE
Troska o dobro wszystkich interesariuszy, zarówno w sensie społecznym, jak i środowiskowym, jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Przez to znajduje wyraz w licznych wewnętrznych i zewnętrznych działaniach, które realizujemy. Interesariusze to dla nas: Klienci, Pracownicy, lokalne społeczności, kontrahenci i inwestorzy. Osoby, które mają wpływ na naszą organizację i te, na które my wpływamy.
INTERESARIUSZE
GŁÓWNE OBSZARY
DZIAŁANIA
<b>PRACOWNICY</b><br>
Tworzenie stabilnego i odpowiedzialnego miejsca pracy. PRACOWNICY
Tworzenie stabilnego i odpowiedzialnego miejsca pracy.
<b>LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ</b><br>
Zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności (stała współpraca i działania adhoc). LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ
Zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności (stała współpraca i działania adhoc).
<b>KLIENCI</b><br>
Budowanie relacji i współpracy, które wychodzą ponad kwestie biznesowe. KLIENCI
Budowanie relacji i współpracy, które wychodzą ponad kwestie biznesowe.
CELEO VS. DZIAŁANIA
I WARTOŚCI FIRMOWE

Cele Zrównoważonego Rozwoju – ustalone przez ONZ są dla nas głównym drogowskazem przy planowaniu działań firmowych. Naszą ambicją jest planowanie i realizowanie działań, a także prowadzenie biznesu tak, aby wspierać realizację zadań w nich opisanych. Skupiamy się wokół 8 z 17 celów, które dodatkowo są powiązane z naszymi firmowymi wartościami. Nasze firmowe wartości określają naszą tożsamość jako ekspertów logistyki.

Opieramy się na nich w naszej codziennej pracy. To fundamenty naszej kultury organizacyjnej.

CSR 2022 POBIERZ RAPORT
Sprawdź, jakie działania podjęliśmy w 2022r. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dialogu z interesariuszami. Pełen raport dostępny poniżej:
POBIERZ RAPORT
widebox

Jesteśmy członkiem FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU.