Home / Aktualności HR / Bliżej Pracownika – jak wprowadzać zmiany w działaniach HR dla branży TSL?
Nie tak dawno został opublikowany raport z badań The Hartford - Future of Benefits Study, w którym zostało poruszonych wiele istotnych tematów związanych z dobrostanem psychicznym i kondycją zdrowotną wśród Pracowników. Raport miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak zmieniły się oczekiwania Pracowników względem swojej pracy? Pierwszą rzecz, na którą raport zwrócił uwagę to fakt, że prawie 60% polskich Pracowników szuka nowej pracy.
Po pierwsze, stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie - 3,8%. Po drugie, wzrosło zapotrzebowanie na ekspertów. Firmy szukają specjalistów z wielu dziedzin, a tych niestety wciąż brakuje. Niektóre przedsiębiorstwa nie nalegają na pracę stacjonarną, więc część Pracowników poszukuje pracy w innym mieście, czy nawet kraju. Porównują wszystkie aspekty mające wpływ na ocenę atrakcyjności miejsca pracy: wynagrodzenie, formy zatrudnienia i dostępne benefity, na ich podstawie decydują, gdzie chcą pracować.
Mając na uwadze powyższe dane, każdy Pracodawca powinien pamiętać o tym, że całość działań HR-owych i strategii employer brandingowej powinna być dopasowana do aktualnych potrzeb. W VGL Solid Group, aby być blisko Pracownika i jego oczekiwań, posługujemy się dwoma “narzędziami” - grupą Enegagement Team złożoną z przedstawicieli Zespołów z całej Polski, która jest “głosem” Koleżanek i Kolegów. Zgłasza oczekiwania, rozmawia o aktualnych potrzebach i problemach, angażuje się w podejmowane wewnątrz działania HR-owe.
Drugim elementem, który pozwala nam na pomiar zadowolenia z pracy jest coroczna ankieta “Co jest dla Ciebie ważne”, w której badamy najważniejsze dla Pracowników obszary - satysfakcję z miejsca pracy, wyposażenia biura, możliwości rozwoju, pracy zdalnej,  współpracy w zespole, ale także np. ocenę realizowanej komunikacji czy pakietu benefitów, które oferujemy. Staramy się, aby oferta VGL Solid Group jako Pracodawcy była zbudowana na bazie realnych oczekiwań i zachęcamy do jej oceniania oraz angażowania się w jej budowanie, czy jej zmianę. Tak naprawdę atrakcyjność miejsca pracy budujemy razem z Pracownikiem - słuchamy jego potrzeb i szukamy odpowiednich rozwiązań.
Drugą kwestią, którą poruszył raport, to obawy z jakimi mierzą się Pracownicy, a także problemy, które ich dotykają.  Aż 44% z nich obawia się powrotu do pracy ze względu na swoje zdrowie i bezpieczeństwo pracy. Zdecydowanie wolą pozostać w domu i zdalnie wykonywać swoje obowiązki. Z drugiej jednak strony, część z nich mierzy się ze wzmożoną kontrolą ze strony Pracodawców. Co ciekawe, 50% firm przyznaje, że wywiera zbyt duży nacisk na Pracowników. Do tego dochodzi ciągle zmieniająca się organizacja pracy oraz brak integracji z zespołem.
Tutaj możemy mówić o problemie na płaszczyźnie “ZZ” - zaufanie, zaangażowanie. Bez obu tych czynników satysfakcja z pracy nie wzrośnie. W przypadku tego obszaru nie pomoże najszerzej rozbudowany wachlarz benefitów, zachęt i motywacji. Ogromną rolą odgrywają odpowiednie postawy, które prezentują liderzy i managerowie zespołów - zdając sobie z tego sprawę mimo pandemii, wdrożyliśmy półroczny autorski program “Akademia Lidera”, która dostarczyła wiedzę 50 liderom naszej organizacji w zakresie ośmiu 8 kluczowych do zarządzania zespołem obszarach. Podnieśliśmy ich kompetencje w dziedzinie komunikacji, przywództwa, delegowania i egzekwowania zadań, motywowania, rozwijania innych i zarządzania zmianą. W organizacji umożliwiamy wszystkim Pracownikom odbycie nieodpłatnych sesji coachingowych z certyfikowanymi couchami. Sesje odbywają się stacjonarnie bądź online dzięki czemu wszyscy Pracownicy, również Ci w oddziałach, mają możliwość odbycia spotkań. Coaching umożliwia Pracownikom oraz Managerom pracę nad dowolnym tematem z obszaru zawodowego jak i prywatnego. Działamy, uczymy się, rozwijamy, po to, aby rozwijać swoją współpracę, zamiast wprowadzania narzędzi kontroli wydajności Pracownika. Opisywane problemy z pewnością dotyczą wielu firm, ale nie pozostają nierozwiązywalne - wystarczy zaplanować odpowiednie działania.
Raport pokazuje również nieciekawy obraz i zjawiska, które negatywnie wpływają na samopoczucie Pracowników, którzy czują się niedoceniani, nie słuchani, nadmiernie kontrolowani i wypaleni. W związku z tym działy HR muszą wykazać się niezwykłą elastyczności i kreatywnością, aby Pracownicy zostali docenieni, poczuli się bezpiecznie i ostatecznie chcieli zostać w danym przedsiębiorstwie. Nasz przypadek pokazuje, że jest to możliwe, a dzieje się tak, ponieważ w naszej strategii HR-owej u podstaw leżą potrzeby Pracowników, wspieramy je najstarszym narzędziem - rozmową, dodajemy do nich kreatywne podejście reprezentowane przez Dział Marketingu, a kolejno wdrażamy je, jednak nie zakładając, że to raz, na stałe przyjęte działanie. Na dynamicznie zmieniającym się rynku, w dynamicznej branży jaką jest TSL, należy pozostawać elastycznym - także w kwestii projektowania działań w obszarze HR i employer branding.
Wspomniany raport mówi, że prawie 75% przedsiębiorstw rozważa zmiany dotyczące benefitów pracowniczych. My już je wdrożyliśmy, a Wy? W której grupie się znajdujecie?

Tekst przygotowała: Katarzyna Jankowska, HR Director


 
widebox