Author Archives: adam

VGL Group laureatem nagrody „Lider HR 2019”

Po raz trzeci VGL Group została uznana za „ Lidera HR” w ogólnopolskim programie z obszaru human resources „ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA”. Nagroda przyznawana w wyżej wymienionym konkursie przyznawana jest przedsiębiorcom, którzy w swojej działalności upowszechniają i propagują właściwe wzorce, modele i strategie działań w zakresie polityki personalnej. Organizatorzy wybierając nagrodzonych analizowali aspekty działalności z obszaru human resources tj.: możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, system motywacyjny, społeczna odpowiedzialność biznesu,…

CZYTAJ WIĘCEJ

PEPCO Poland extends the contract for International Supply Chain Management with Ligentia

We are pleased to announce, that Pepco Poland has extended a contract for logistics services with Ligentia Polska ( company from the VGL Group) until July 2021.   In the last 5 years Ligentia has been the Exclusive Partner supporting the supply chain of PEPCO Poland, providing services related to order management, freight and the broadly understood supply chain.  …

CZYTAJ WIĘCEJ

PEPCO Poland przedłuża współpracę z VGL Group

Z ogromną przyjemnością informujemy, że firma PEPCO Poland przedłużyła kontrakt na obsługę logistyczną ze spółką Ligentia Polska – stanowiącą część VGL Group.   PEPCO Poland przedłuża współpracę dotyczącą świadczenia usług logistycznych przez Ligentia Polska do lipca 2021 r. Przez ostatnie 5 lat to właśnie Ligentia była wyłącznym partnerem wspierającym łańcuch dostaw PEPCO Poland, świadcząc usługi związane z zamówieniami, frachtem i szeroko rozumianym łańcuchem dostaw.   –…

CZYTAJ WIĘCEJ

Executive Board of VGL GROUP announces that 40% stake has been acquired by 21 Concordia.

Executive Board of VGL GROUP announces that 40% stake has been acquired by 21 Concordia, a private equity fund from 21 Partners group. 21 Concordia has €100m of assets under management. The fund invests in small and medium-sized enterprises. Managing Partners of 21 Concordia are: Dariusz Górka, André Mierzwa, Marek Modecki and Dawid Sukacz. 21 Partners is a European…

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarząd VGL Group sp. z o.o. informuje o objęciu 40 % udziałów w spółce przez 21 Concordia.

Zarząd VGL Group sp. z o.o. informuje o objęciu 40 % udziałów w spółce przez 21 Concordia, fundusz private equity z grupy 21 Partners. 21 Concordia zarządza środkami o wartości 100 milionów euro. Fundusz inwestuje w małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa. Partnerami Zarządzającymi 21 Concordia są: Dariusz Górka, André Mierzwa, Marek Modecki i Dawid Sukacz. 21 Partners (www.21partners.com) jest europejską grupą funduszy private equity…

CZYTAJ WIĘCEJ

New Investor in VGL Group.

We are pleased to inform that on May 7th 2018 a preliminary agreement was signed by VGL Group under which terms Private Equity 21 Concordia Fund managed by special purpose entity Polinvest 8 S.á r.l will take control of 40% of ownership in VGL Group. It is a completion of a project that was started in June 2017 with purpose of acquiring financial partner with…

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy inwestor w VGL GROUP

Z satysfakcją informujemy, że w efekcie zainicjowanego w czerwcu 2017 roku projektu w dniu 7 maja podpisana została przedwstępna umowa, na mocy której fundusz private equity 21 Concordia zarządzany przez spółkę celową Polinvest 8 S.á r.l. obejmie 40% udziałów w VGL Group. Celem projektu było pozyskanie partnera finansowego, który dysponując odpowiednim doświadczeniem i know-how, wesprze VGL Group m.in. w procesach konsolidacji rynku. Jesteśmy bowiem przekonani, o tym że po wielu latach…

CZYTAJ WIĘCEJ

Case Study- nasza współpraca z Pepco Poland

Zapraszamy do lektury case study dotyczącego współpracy VGL Group ze strategicznym klientem – Pepco Poland Na kilku stronach opisujemy w jaki sposób wygraliśmy przetarg na obsługę logistyczną oraz sukcesywnie zwiększaliśmy efektywność procesów logistycznych. Wprowadzone zmiany przy wsparciu systemu zarządzania zamówieniami pozwoliły na usprawnienie łańcucha dostaw Pepco, obniżenie kosztów logistycznych i możliwość ciągłej kontroli poszczególnych etapów procesu logistycznego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią case study…

CZYTAJ WIĘCEJ

PEPCO CASE STUDY

We would like to invite you to read the case study about cooperation between VGL Group and it’s strategic customer – Pepco Poland On several pages we have described how we managed to win the tender and gradually increased the efficiency of logistics processes. Several changes along with PO management system, allowed to improve Pepco supply chain, reduce the logicstics costs and enabled to keep…

CZYTAJ WIĘCEJ

VGL Group Partnerem Logistycznym ENEA IRONMAN 70.3 GDYNIA

    Firm VGL Group już po raz drugi została oficjalnym Partnerem Logistycznym imprezy Enea Ironman 70.3 Gdynia. W ramach współpracy nasza firma odpowiedzialna będzie za organizację zawodów pod kątem logistycznym, czyli organizację transportów drogowych, magazynowanie oraz organizację punktów odżywiania. IRONMAN to światowa seria zawodów triathlonowych, obecna w ponad 50 krajach na całym świecie. Rocznie w zawodach IRONMAN bierze udział ponad  30 000 triathlonistów…

CZYTAJ WIĘCEJ