Home / Aktualności / Zarząd VGL Group sp. z o.o. informuje o objęciu 40 % udziałów w spółce przez 21 Concordia.
Zarząd VGL Group sp. z o.o. informuje o objęciu 40 % udziałów w spółce przez 21 Concordia, fundusz private equity z grupy 21 Partners.

21 Concordia zarządza środkami o wartości 100 milionów euro. Fundusz inwestuje w małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa. Partnerami Zarządzającymi 21 Concordia są: Dariusz Górka, André Mierzwa, Marek Modecki i Dawid Sukacz.

21 Partners (www.21partners.com) jest europejską grupą funduszy private equity założoną przez Alessandro Benettona i Gérarda Pluvinet. Grupa 21 Partners inwestuje w spółki z Francji, Włoch, Szwajcarii i Polski,  ściśle współpracując z zarządami, doradzając w zakresie strategii i tym samym wspierając ich wejście w następną fazę rozwoju poprzez przyspieszenie tempa wzrostu i poprawę efektywności. Przez ostatnie 23 lata, grupa 21 Partners zainwestowała w 90 spółek i zrealizowała 64 inwestycje.

 

Zarządzający VGL Group Sebastian Sołtys, przy wsparciu Członków Rady Nadzorczej i założycieli – Grzegorza Dobkowskiego i Marcina Gruchały oraz zespołu Grupy VGL i 21 Concordia, będą realizować wspólną strategię dalszego dynamicznego rozwoju poprzez:

Dariusz Górka, Partner Zarządzający 21 Concordia skomentował: „VGL Group to dla nas bardzo dobra inwestycja z historią i perspektywami szybkiego wzrostu wspartymi przez rosnącą skłonność przedsiębiorstw do outsourcingu operacji logistycznych profesjonalnym firmom dostarczającym w pełni zintegrowane rozwiązania. Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować ze Spółką i jej profesjonalnym Zarządem pisząc kolejny rozdział w historii jej rozwoju.

 

„Zdecydowaliśmy się na współpracę z 21 Concordia ze względu na wspólną wizję rozwoju, doświadczenie 21 Concordia w realizacji strategii konsolidacji rynku oraz biznesowe podejście Funduszu. Wierzymy, że przy profesjonalnym wsparciu 21 Concordia będziemy w stanie zwiększyć skalę naszej działalności w Polsce, zaoferować nowe usługi oraz wejść na nowe rynki” powiedział Grzegorz Dobkowski, Współzałożyciel, obecny Udziałowiec oraz Członek Rady Nadzorczej Grupy VGL.

 

Sebastian Sołtys, Prezes Zarządu Grupy VGL dodał: „Partnerstwo z 21 Concordia otwiera nowy rozdział w naszej historii. Wierzymy, że z profesjonalnym wsparciem Funduszu będziemy w stanie przyspieszyć rozwój Grupy wykorzystując m.in. dynamiczny wzrost rynku logistycznego”.