VGL Sp. z o.o.

Strona główna / VGL Sp. z o.o.

VGL Sp. z o. o.

Spółka zależna od VGL Group Sp. z o. o.

Aleja Zwycięstwa 237/7
81-521 Gdynia

T: 58 735 95 00
E: info@vgl-group.com

REGON: 192016101
NIP: 5862040603
KRS: 0000156863

Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Zarząd:
Paweł Gizicki
Anna Rączkiewicz
Paweł Todorow
Marek Ładzikowski

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.

VGL Group all rights reserved 2017