VGL Group – all

Strona główna / VGL Group – all

VGL Group Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 237/7
81-521 Gdynia

T: 58 735 95 00
E: info@vgl-group.com

REGON: 221639656
NIP: 5862276582
KRS: 0000417172

Kapitał zakładowy 505 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 505,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk,
VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Zarząd/Management Board:
Paweł Gizicki
Paweł Todorow
Marek Ładzikowski
Anna Rączkiewicz

spółki zależne/Subsidiaried

VGL Sp. z o. o.

Aleja Zwycięstwa 237/7
81-521 Gdynia

T: 58 735 95 00
E: info@vgl-group.com

REGON: 192016101
NIP: 5862040603
KRS: 0000156863

Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 50,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk,
VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Zarząd/Management Board:
Paweł Gizicki
Anna Rączkiewicz
Paweł Todorow
Marek Ładzikowski

VGL Road Sp. z o. o.

Aleja Zwycięstwa 237/7
81-521 Gdynia

T: 58 735 95 00
E: info@vgl-group.com

REGON: 221008080
NIP: 5862253658
KRS: 0000355323

Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 50,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk,
VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Zarząd/Management Board:
Marek Ładzikowski
Paweł Gizicki

VGL Distribution Services Sp. z o.o.

ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk

T: 58 522 37 10
E: info@vgl-group.com

REGON: 221604050
NIP: 9571063748
KRS: 0000409469

Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 50,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk,
VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Zarząd/Management Board:
Artur Czylkowski

VGL Customs Agency Sp. z o. o.

ul. Kwiatkowskiego 60
81-156 Gdynia

T: 58 621 30 67
E: info@vgl-group.com

REGON: 193048215
NIP: 5862127439
KRS: 0000206815

Kapitał zakładowy 108 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 108,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk,
VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Zarząd/Management Board:
Monika Domaradzka-Okrój

Ligentia Sp. z o. o.

Aleja Zwycięstwa 237/7
81-521 Gdynia

T: 58 735 96 32
E: ligentia@ligentia.pl

REGON: 221639656
NIP: 5862277943
KRS: 0000417172

Kapitał zakładowy 300 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Share capital of PLN 300,000;
District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk,
VIII Commercial Division of the National Court Register;
We are working under the provisions of OPWS 2010.

Zarząd/Management Board:
Paweł Gizicki
Patel Rakesh Kumar Manibhai
Anna Rączkiewicz

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.

VGL Group all rights reserved 2017