VGL Distribution Services

Strona główna / VGL Distribution Services

VGL Distribution Services

Sp. z o. o.

Spółka zależna od VGL Group Sp. z o. o.

ul. Bysewska 18
80-298 Gdańsk

T: 58 522 37 10
E: info@vgl-group.com

REGON: 221604050
NIP: 9571063748
KRS: 0000409469

Kapitał zakładowy 50 000 zł;
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS;
Pracujemy w oparciu o przepisy OPWS 2010.

Zarząd:
Artur Czylkowski

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.

VGL Group all rights reserved 2017